Stenläggning

 

Vacker oregelbunden skiffer ger ett klassiskt uttryck som aldrig går ur modet. Med hällarna kan du skapa ett traditionellt uttryck i stugan eller spännande kontraster i ett modernt hem. Hur som helst kommer skiffern att passa in i de flesta omgivningar.

Börja med att välja typ av skiffer och storlek på hällarna baserat på det estetiska uttrycket du vill ha och sedan tjocklek i förhållande till den belastning som de kommer att utsättas för. när om ni behöver kontakta Sveriges drömbyggare 

 

Stensättning har varit en av firmans specjaliteter från dess början. Med tiden har vi utvecklat många värdefulla kunskaper, knep och tekniker vilket gör oss till specjalister inom detta område

BUY NOW